top of page

Classes

  • 10 български лева
  • 10 български лева
  • 10 български лева
  • 10 български лева
  • 10 български лева
  • 12 български лева
  • 8 български лева
  • 10 български лева
  • Медитация върху сърцата близнаци + общо пранично изчистване.

bottom of page